Өвөг дээдэс маань бидний төлөө хөдөлмөрлөсөн.

Өдгөө бид үр хойчийнхоо төлөө хөдөлмөрлөх ёстой.

Avgust

Торнадо
Торнадо

Гербицид Торнадо®500 ХОГ УРГАМЛЫГ УСТГАГЧ ХАР САЛХИ Торнадо® 500 нь өндөр хувийн үйлчлэгч бодистой, тасралтгүй бөгөөд олон талт үйлчилгээтэй гербицид /хог ургамал устгах бодис/ юм. Бэлдмэлийн давуу тал: § Бэлтгэх хэлбэрт үйлчлэгч бодис их хэмжээгээр агуулсан, зарцуулалтын хэмжээ бага § Нэг ба олон наст хос үрийн талт болон үетэн, үндэсээр үржигч бараг бүх төрлийн хог ургамлыг бүрэн устгадаг § Хог ургамлын газар дээрх болон газар доорхи хэсгүүдэд үйлчилнэ § Хортой хог ургамлуудын эсрэг хосгүй үр нөлөөтэй § Янз бүрийн таримал ургамлын болцыг хурдасгадаг § Ургамлын амьдарч чадах дулааны бүх хэмийн түвшинд үр ашигтай байдлаа хадгалдаг § Тариалангийн сэлгээнд хэрэглэхэд бүрэн ...

Магнум
Магнум

Гербицид Магнум ХОГ УРГАМЛЫН ЭСРЭГ ЗЭВСЭГЛЭЭРЭЙ! Магнум® нь үр тарианы тариалангийн талбай дахь нэг наст болон Зарим олон наст хос үрийн талт хог ургамлуудтай тэмцэхэд зориулсан сонгомол үйлчилгээтэй гербицид /хог ургамал устгах бодис/ юм. Бэлдмэлийн давуу тал: § Олон төрлийн нэг ба олон наст хос үрийн талт хог ургамлыг, түүний дотор арзгар азаргана ба эмийн багваахай зэрэг хөнөөлт өргөн навчит хог ургамлыг сайн устгана § Хорны горм бага бөгөөд 1 га талбай боловсруулахад зарцуулагдах өртөг бага § Хэрэглэх хугацаа уян хатан 2-3 навчтай байх үеэс эхлэн гол хатгах үе дуустал /үр тарианы тариаланд/ § Орчин үеийн, хэрэглэхэд тохиромжтой § Хүрээлэн ...

Ластик
Ластик

Гербицид Ластик®100 Ластик® экстра ҮЕТЭН ХОГ УРГАМЛЫГ ТАЛБАЙГААС АРЧИН ХАЯ Ластик® -Ластик® 100 ба Ластик® экстра гэсэн бүртгэлтэй барааны тэмдэгтэй “Август” компанийн бэлдмэлүүд нь үр тарианы тариалан дахь нэг наст үетэн хог ургамалтай тэмцэхэд зориулагдсан сонгомол үйлчилгээтэй гербицид юм. Бэлдмэлийн давуу тал: § Нэг наст үетэн хог ургамлыг тарималын тариаланд 100% үр дүнтэй хянана § Таримал ургамлын хөгжлийн бутлалтаас гол хатгалт хүртэлх хугацаанд хэрэглэх бүрэн боломжтой § Хор саармагжуулагч бодис агуулсан тул тарималыг стресст оруулдаггүй § Хос үрийн талт хог ургамлуудын эсрэг бусад гербицидүүдтэй хольж хэрэглэх бүрэн боломжтой Гербицидүүд нь бог будаа , тарианы хар будаа, ногоон хоног будаа, хээрийн ...

Бункер
Бункер

Үр ариутгагч Бункер® НАЙДВАРТАЙ БА ХЭМНЭЛТТЭЙ Өндөр чанартай бөгөөд хэмнэлттэй үр ариутгагч болох Бункер® бэлдмэл нь үр тариа болон маалингын үрийг тариалахын өмнө ариутган боловсруулахад зориулагдсан юм. Бэдмэлийг 60 г/л тебуконазол үйлчлэгч бодис агуулсан өтгөрүүлсэн шингэн концентрат хэлбэрээр үйлдвэрлэдэг. Бункер® бэлдмэл нь шингэн хэлбэртэй байдаг нь үрийг жигд боловсруулахад тус нэмэртэй байдаг. Ариутгагч нь дохионы тод өнгөтэй, үрийн гадаргуу дээр сайн тогтдог бөгөөд хатсаны дараа тоосордоггүй. Тебуконазол нь триазолуудын химийн ангилалд хамаардаг ба урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээний системийн үйлчилгээтэй. Бэлдмэл нь үрийн гадаргуу дээр байгаа болон үр дотор хөгжиж буй өвчин үүсгэгч мөөгөнцөрийн хөгжлийг дарангуйлдаг. Тебуконазол нь өвчин үүсгэгчүүдийн эд ...

Балерина
Балерина

Балерина® ХОГ УРГАМАЛТАЙ УРАН ЧАДВАРЛАГ ТЭМЦЭНЭ Нахиалсны дараах сонголттой, системийн үйлчилгээтэй Балерина® бэлдмэл нь үр тариа, эрдэнэшиш, шар будаа зэрэг ургамлын тариалан дахь нэг наст болон хос үрийн талт хог ургамал, түүний дотор 2,4-Д ба МЦПА-д тэсвэртэй хог ургамал, мөн үндсээр үрждэг хог ургамлуудыг, олон наст хог ургамлыг устгахад зориулагдсан. Бэлдмэлийг флорасулам, 7,4 г/л болон 2,4-Д хүчлийн 2-этилгексил нийлмэл эфир, 410 г/л агуулсан өтгөрүүлсэн цийдмэг хэлбэрээр үйлдвэрлэдэг. Флорасулам нь триазолопиримидинуудын ангилалд хамаарах ба ацетолактатсинтаз эсгэгч үүсэх боломж бүрдүүлэгч химийн урвал сааруулагч болдог, 2,4-Д хүчлийн 2-этилгексил эфир нь арилоксиалканкарбоны хүчлүүдээс үүсэлтэй бөгөөд ауксин маягийн урвал үүсгэдэг. Гербицидын энэ давхар үйлчлэл нь ...