Лаборатори

Хөдөө аж ахуйн нэгдсэн лаборатори

“Гацуурт” ХХК нь «Монгол хүнд эрүүл хүнс» уриаг эрхэмлэн эх орныхоо эрүүл хөрсөнд ургасан чанартай хүнсээр ард олныг хангах бодлогын хүрээнд 2016 онд “Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдсэн лаборатори”-ийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд “Үрийн чанар хорио цээрийн лаборатори”, “Хөрсний шинжилгээний лаборатори”, “Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори” гэсэн 3 бүрэлдэхүүн лабораторитой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Монгол орны хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний чанар хяналт, тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалж, сайжруулан тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхэд лабораторийн эрхэм зорилго оршино. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл  нь шинжилгээ, судалгаа, сургалт юм.

    Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдсэн лаборатори нь европын улсуудын тэргүүлэх брендийн хими, физик, үрийн чанар, эрүүл ахуйн сорилт туршилт гүйцэтгэх зориулалт бүхий орчин үеийн өндөр нарийвчлалтай, бүрэн автомат тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон бөгөөд сорилтыг чанарын өндөр түвшинд, хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэхийг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон ажиллаж байна.

  Манай лаборатори нь Монгол улсын “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” MNS/ISO/IEC 17025 стандартын шаардлагад нийцсэн чанарын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэн 2018 онд Стандарт, хэмжил зүйн газраас итгэмжлэгдсэн бөгөөд итгэмжлэлийн хүрээнд хөрс, ус болон бордоо, малын тэжээлд агрохими, физикийн шинжилгээ, үр тариа, гурил, хүнсний ногооны чанар болон хорио цээрийн шинжилгээг тус тус хийж гүйцэтгэдэг.

Сорилтын лаборатори нь  хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээгээр мэргэшсэн, дадлага туршлагатай мэргэжилтэн, судлаачдаар боловсон хүчнээ бүрдүүлэн амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж  байна.


Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдсэн Лаборатори

Үрийн чанар, хорио цээрийн лаборатори
2015 OH
Perten Instruments /Perkin Elmer/ company
Хөрсний шинжилгээний лаборатори
2016 OH
Perkin Elmer company
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори
2018 OH
Esco, IVU, Thermo scientific, Memert, Astell

Сорилтын үйлчилгээҮрийн чанар, хорио цээрийн шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Уураг
 3. Нойтон цавуулаг
 4. Цавуулгын чанар
 5. Цардуул
 6. Шилэнцэр
 7. Эзлэхүүн жин
 8. Тослог
 9. Үнслэг
 10. Үрийн цэвэршилт
 11. 1000 үрийн жин
 12. Ургах эрчим
 13. Соёололт
 14. Амьдрах чадвар
 15. Хорио цээрийн шинжилгээ /өвчин, хог ургамал, шавьж, хачиг, дүгрэг хорхой
 16. Элментийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Хөрсний шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Хөрсний механик бүрэлдэхүүн (эрдэс хэсгийг ялган авч хийнэ): нойтон шигшүүр (2000 микрометр, 630, 200, 63, 20) + Шимүүрийн арга (20, 6.3, 2 микрометр)
 2. Хөрсний урвалын орчин (ус болон 0.01М CaCl2
 3. Хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар
 4. Эрдэс азот - аммони, нитрат (ус болон 0.01М CaCl2 -т)
 5. Эрдэсжих азот (40 о С-т 7 хоног ингубацын аргаар)
 6. Нийт азот, органик азот
 7. Хөдөлгөөнт Р, К (CAL; аммонибикарбонат, CAL уусмал, Олсен)
 8. Шингээх цогцын багтаамж, Потенциал ШЦБ-ыг (ШЦБ Пот ), Эффектив ШЦБ-ыг (ШЦБ эфф )
 9. Солилцох суурийн катионууд – Ca, Mg, K, Na
 10. Шингээгдсэн суурийн ханасан байдал /%/
 11. Солилцох хүчиллэгийн катионууд
 12. Хөдөлгөөнт микро елементүүд (Аммонийн нитрат, Мелич, EDTA)
 13. Хөдөлгөөнт (toxic level) хүнд металууд (Аммонийн нитрат, Мелич, EDTA)
 14. Хөрсөн дэх нийт макро, микро, хүнд елементүүд (3 хүчлийн задаргаа)
 15. Хөрсөн дэх нийт С
 16. Хөрсөн дэх органик биш С (карбонат)
 17. Хөрсний нягт, хээрийн чийг багтаамж

Усны шинжилгээ /Ундны болон Хөдөө аж ахуйн усжуулалтын ус/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Усны орчин, pH
 2. Хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар
 3. Хлор /чөлөөт болон нийт хлор/
 4. Аммони, NH4+
 5. Нитрат, Нитрит NO 3 , NO2
 6. Сульфат, SO42-
 7. Нийт хатуулаг /CaCO3/
 8. Фосфор
 9. Нийт уусаагүй хатуу хэсэг
 10. Хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ/
 11. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Малын тэжээл, ургамлын шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Нийт азот
 3. Нийт нүүрстөрөгч
 4. Нийт Уураг /тооцоогоор/
 5. Үнслэг
 6. Нийт Тослог
 7. Нийт Ислэг
 8. Илчлэг /Тооцоогоор/
 9. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Бордооны шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд
 1. Нийт азот
 2. Нийт Фосфор /P2O5 /
 3. Нийт Кали /K2O/
 4. Ургамалд ашиглагдах Фосфор /P2O5 /
 5. Ургамалд ашиглагдах Кали /K2O/
 6. Нитрат, Нитрит NOx - азот
 7. Мочевин –Аммони хэлбэрийн азот
 8. Урвалын орчин, pH
 9. Чийг
 10. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Компост болон өтөг бууцны шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Нягт
 3. Урвалын орчин, pH
 4. Цахилгаан дамжуулах чадвар
 5. Нитрат, Нитрит NOx - азот
 6. Аммони хэлбэрийн азот
 7. Ургамалд ашиглагдах Фосфор /P2O5 /
 8. Ургамалд ашиглагдах Кали /K2O/
 9. Усанд уусах шим тэжээл
 10. Нийт азот
 11. Нийт Нүүрстөрөгч
 12. C:N харьцаа
 13. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/
 14. Хог ургамал, түүний амьдрах чадвар

Микробиологи /Хүнс, тэжээл, ус/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Нянгийн ерөнхий тоо
 2. Salmonella spp.
 3. L. monocytogenes
 4. B.cereus
 5. Coliforms
 6. E. coli
 7. S. aureus
 8. Pseudomonas spp.
 9. C. perfringens
 10. Мөөгөнцөрийн шинжилгээ

Хүнсний бүтээгдэхүүн /Сүүний чанарын шинжилгээ/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Тослог
 2. Тосгүй хуурай бодис
 3. Нягт, г/см3
 4. Уураг
 5. Лактозе
 6. Нэмсэн усны агууламж
 7. Хөлдөх температур
 8. Давсны агууламж
 9. Хүчиллэг
 10. Исгэлэн

Хүнсний бүтээгдэхүүн /Гурилын чанарын шинжилгээ/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Өнгө
 2. Уураг
 3. Нойтон цавуулаг
 4. Цавуулгын чанар
 5. Хуурай цавуулаг
 6. Үнслэг
 7. Чийг
 8. Хорио цээрийн шинжилгээ / шавьж, хачиг, дүгрэг хорхой
 9. Элментийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Хүнсний бүтээгдэхүүн /Хүнсний ногоо/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Хуурай бодис
 3. Мэдрэхүйн үзүүлэлт
 4. Нитрат, нитрит
 5. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Нэмэлт үйлчилгээ


 • - Талбайн нарийвчилсан судалгаа
 • - Талбайгаас хөрсний дээж авах
 • - Хураалтын өмнөх үр тариан чийг болон ургацын хэмжээ тодорхойлох
 • - Бордооны норм тогтоох, зөвлөмж гаргах
 • - Хөрсний судалгааны/талбайн багаж хэрэгсэл түрээслэлт
 • - Талбайн цаг уурын станц суурилуулалт, нийлүүлэлт

ХАЯГ:

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, 2-р цахилгаан станцын баруун талд Гацуурт ХХК төв байр

УТАС:

(+976) 99034112, 88002934

И-МЭЙЛ:

laboratory@gatsuurt.mn

laboratory_soil@gatsuurt.mn