Лаборатори

Хөдөө аж ахуйн нэгдсэн лаборатори

Гацуурт” ХХК нь Монгол хүнд эрүүл хүнс уриаг эрхэмлэн эх орныхоо эрүүл хөрсөн дээр ургасан чанартай хүнсээр ард олныг хангах бодлогын хүрээнд 2015 онд Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдсэн Лаборатори -г үүсгэн байгуулсан.

Монгол орны хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний чанар хяналт, тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалалж, сайжруулан тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхэд лабораторийн эрхэм зорилго оршино.

Манай лаборатори нь Монгол улсын “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” MNS/ISO 17025 стандартын шаардлагын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэн хэрэглэгчдэд баталгаатай, чанартай үйлчилгээ үзүүлэхийг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон ажиллаж байна.

Манай лаборатори нь хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээгээр мэргэшсэн, дадлага туршлагатай хүмүүсээр боловсон хүчнээ бүрдүүлэн амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдсэн Лаборатори

Үрийн чанар, хорио цээрийн лаборатори
2015 OH
Perten Instruments /Perkin Elmer/ company
Хөрсний шинжилгээний лаборатори
2016 OH
Perkin Elmer company
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори
2018 OH
тун удахгүй...

Сорилтын үйлчилгээ


Үрийн чанар, хорио цээрийн шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Уураг
 3. Нойтон цавуулаг
 4. Цавуулагын чанар
 5. Цардуул
 6. Шилэнцэр
 7. Үнслэг
 8. Эзлэхүүн жин
 9. Үрийн цэвэршилт
 10. 1000 үрийн жин
 11. Ургах эрчим
 12. Соёололт
 13. Хорио цээрийн шинжилгээ
 14. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/
Хөрсний шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Хөрсний механик бүрэлдэхүүн (эрдэс хэсгийг ялган авч хийнэ): нойтон шигшүүр (2000 микрометр, 630, 200, 63, 20) + Шимүүрийн арга (20, 6.3, 2 микрометр)
 2. Хөрсний урвалын орчин (ус болон 0.01М CaCl2
 3. Хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар
 4. Эрдэс азот - аммони, нитрат (ус болон 0.01М CaCl2 -т)
 5. Эрдэсжих азот (40 о С-т 7 хоног ингубацын аргаар)
 6. Нийт азот, органик азот
 7. Хөдөлгөөнт Р, К (CAL; аммонибикарбонат, CAL уусмал, Олсен)
 8. Шингээх цогцын багтаамж, Потенциал ШЦБ-ыг (ШЦБ Пот ), Эффектив ШЦБ-ыг (ШЦБ эфф )
 9. Солилцох суурийн катионууд – Ca, Mg, K, Na
 10. Шингээгдсэн суурийн ханасан байдал /%/
 11. Солилцох хүчиллэгийн катионууд
 12. Хөдөлгөөнт микро елементүүд (Аммонийн нитрат, Мелич, EDTA)
 13. Хөдөлгөөнт (toxic level) хүнд металууд (Аммонийн нитрат, Мелич, EDTA)
 14. Хөрсөн дэх нийт макро, микро, хүнд елементүүд (3 хүчлийн задаргаа)
 15. Хөрсөн дэх нийт С
 16. Хөрсөн дэх органик биш С (карбонат)
 17. Хөрсний нягт, хээрийн чийг багтаамж
Усны шинжилгээ /Ундны болон Хөдөө аж ахуйн усжуулалтын ус/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Усны орчин, pH
 2. Хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар
 3. Хлор /чөлөөт болон нийт хлор/
 4. Аммони, NH4+
 5. Нитрат, Нитрит NO 3 , NO2
 6. Сульфат, SO42-
 7. Нийт хатуулаг /CaCO3/
 8. Фосфор
 9. Нийт уусаагүй хатуу хэсэг
 10. Хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ/
 11. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/
Малын тэжээл, ургамлын шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Нийт азот
 3. Нийт нүүрстөрөгч
 4. Нийт Уураг /тооцоогоор/
 5. Үнслэг
 6. Нийт Тослог
 7. Нийт Ислэг
 8. Илчлэг /Тооцоогоор/
 9. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/
Бордооны шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд
 1. Нийт азот
 2. Нийт Фосфор /P2O5 /
 3. Нийт Кали /K2O/
 4. Ургамалд ашиглагдах Фосфор /P2O5 /
 5. Ургамалд ашиглагдах Кали /K2O/
 6. Нитрат, Нитрит NOx - азот
 7. Мочевин –Аммони хэлбэрийн азот
 8. Урвалын орчин, pH
 9. Чийг
 10. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/
Компост болон өтөг бууцны шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Нягт
 3. Урвалын орчин, pH
 4. Цахилгаан дамжуулах чадвар
 5. Нитрат, Нитрит NOx - азот
 6. Аммони хэлбэрийн азот
 7. Ургамалд ашиглагдах Фосфор /P2O5 /
 8. Ургамалд ашиглагдах Кали /K2O/
 9. Усанд уусах шим тэжээл
 10. Нийт азот
 11. Нийт Нүүрстөрөгч
 12. C:N харьцаа
 13. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/
 14. Хог ургамал, түүний амьдрах чадвар
Микробиологи /Хүнс, тэжээл, ус/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Нянгийн ерөнхий тоо
 2. Salmonella spp
 3. L. monocytogenes
 4. B.Cereus
 5. Coliform bacteria
 6. C. Perfringens
 7. Campylobacter spp
 8. Мөөгөнцөрийн шинжилгээ
Хүнсний бүтээгдэхүүн /Сүүний чанарын шинжилгээ/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Тослог
 2. Тосгүй хуурай бодис
 3. Нягт, г/см3
 4. Уураг
 5. Лактозе
 6. Нэмсэн усны агууламж
 7. Хөлдөх температур
 8. Давсны агууламж
 9. Хүчиллэг
 10. Исгэлэн
Хүнсний бүтээгдэхүүн /Гурилын чанарын шинжилгээ/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Өнгө
 2. Уураг
 3. Нойтон цавуулаг
 4. Цавуулагын чанар
 5. Үнслэг
 6. Чийг
 7. Хорио цээрийн шинжилгээ
 8. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/
Хүнсний бүтээгдэхүүн /Хүнсний ногоо/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Хуурай бодис
 3. Мэдрэхүйн үзүүлэлт
 4. Нитрат, нитрит
 5. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Нэмэлт үйлчилгээ


 • - Талбайн нарийвчилсан судалгаа
 • - Талбайгаас хөрсний дээж авах
 • - Хураалтын өмнөх үр тариан чийг болон ургацын хэмжээ тодорхойлох
 • - Бордооны норм тогтоох, зөвлөмж гаргах
 • - Хөрсний судалгааны /талбайн болон лабораторийн/ багаж хэрэгсэл худалдаа, нийлүүлэлт
 • - Талбайн цаг уурын станц суурилуулалт, нийлүүлэлт

ХАЯГ:

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, 2-р цахилгаан станцын баруун талд Гацуурт ХХК төв байр

УТАС:

(+976) 99034112, 88002934

И-МЭЙЛ:

laboratory@gatsuurt.mn

laboratory_soil@gatsuurt.mn