Өвөг дээдэс маань бидний төлөө хөдөлмөрлөсөн.

Өдгөө бид үр хойчийнхоо төлөө хөдөлмөрлөх ёстой.

Импорт Бүтээгдэхүүн

JOHN DEERE 6B-серийн трактор
JOHN DEERE 6B-серийн трактор
JOHN DEERE 6J-серийн тракторууд
JOHN DEERE 6J-серийн тракторууд
JOHN DEERE 8R-серийн тракторууд
JOHN DEERE 8R-серийн тракторууд
JOHN DEERE 9R-серийн тракторууд
JOHN DEERE 9R-серийн тракторууд
JOHN DEERE S-серийн комбайнууд
JOHN DEERE S-серийн комбайнууд
JOHN DEERE W210-серийн комбайн
JOHN DEERE W210-серийн комбайн
JOHN DEERE W80-серийн комбайн
JOHN DEERE W80-серийн комбайн
John Deere SB31 series sickle
John Deere SB31 series sickle