2013

2019.08.19 Бид анхдагч Read count: 478

2013 онд АНУ-ын IVI брэндийн хөргөлт, халаалт, агааржуулалтын систем бүхий 16100 тн-ын багтаамжтай  хүнсний ногоо хадгалах 10 агуулахууд ашиглалтанд оруулсан.