2003

2019.08.19 Бид анхдагч Read count: 485

2003 онд Азидаа хамгийн томд тооцогдох АНУ-ын Valmont брэндийн усалгааны системийн суурилуулав. Энэ нь Монголд шинэ төрлийн усалгааны төхөөрөмж нэвтрэх суурь болсон.