2003-2018

2019.08.19 Бид анхдагч Read count: 673

"Тэг элдэншүүлэг”-ийн технологийг салбартаа нэвтрүүлсэн нь Монголын газар тариалангийн салбарыг шат ахиулсан явдал болсон.