Хүнс үйлдвэрлэлийн салбарт

2019.08.19 Бид анхдагч Read count: 1145

2008 оноос БНСУ-ын “Dong Yang Engineering” компанийн  бүрэн автомат 2000 тн-ын 10 өрөө бүхий хүнсний ногоо хадгалах агуулахууд ашиглалтанд оруулсан нь эрүүл чанартай хүнсний ногоо хэрэглэх эхлэл тавигдсан.