2015

2019.08.19 Бид анхдагч Read count: 1252

2015 онд Үрийн чанар хорио цээрийн лаборатори, 2016 онд  Хөрсний шинжилгээний лаборатори, 2018 онд Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийг байгуулж, Монголын хүнсний аюулгүй байдалд томоохон дэвшил авчирсан.