Valley

Valley

Valmont компани нь усалгааны тоног төхөөрөмж,технологийн үйлдвэрлэлээр дэлхийн манлайлагч компани юм.

Дэлхийн борлуулалтын сүлжээ Valley брэйнд бүтээгдэхүүн , борлуулалт, үйлчилгээ, чанарыг дэлхйи даяар хүлээн зөвшөөрдөг. Ойролцоогоор 200.000 пивот төв, өнцөг ,шугаман усалгааны төхөөрөмжийн борлуулалтыг хийж, 10 сая гегтар талбайд усалгааны системийг нэвтэрүүлсэн , 400 гаруй төлөөлөн борлуулагч, дилер хувь хүн байгуулгыг дэмжин туслаж ажиллаж байна.

Технологийн баталгаа Төрөл бүрийн тэгш , хавтгай , толгод элсэрхэг ,шаварлаг газарт Valley төв пивот , шугаман усалгааны төхөөрөмжийн технологийг баталгаажуулан ,хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж Valley төв пивот , шугаман усалгааны төхөөрөмжийн баталгааг ханган үнэт эх үүсвэр болсон усны хэрэглээ, чанар , хөдөлмөрийн бүтээмж, цахилгаан хэмнэлттэй дээрх тоног төхөөрөмжийг санал болгож байна . http://valleyirrigation.com

Худалдаалж буй техник хэрэгсэл

Сэлбэг захиалах

Сэлбэг захиалгын маягт Захиалга илгээх

 

Утас: 99005497       E-mail: parts1@gatsuurt.mn