2018 оны хандивын мэдээ

"Гацуурт” ХХК нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд жил бүр өөрийн тарьж ургуулсан хүнсний аюулгүй байдал хангасан төмс, хүнсний ногоог нийгмийн эмзэг бүлэг, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, сургууль цэцэрлэгүүд болон нийт ажилтнууддаа хандивлаж хүнсний хэрэгцээг хангадаг билээ.