John Deere

John deere

John Deere нь анх 1837 онд байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд энэ цаг үеэс хойш одоог хүртэл ХАА, газар тариалангийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч байсаар байгаа юм. Өдгөө дэлхийн 35 улс оронд 100 гаруйсалбартайгаар үйлдвэрлэл, маркетингийн үйл ажиллагаа явуулдаг, 150 гаруй улс орнонд албан ёсны диллерээ ажиллуулдаг, нийт газар тариалангийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн 70%-ийг дангаараа хангадаг, хөдөлгүүр үйлдвэрлэлээр дэлхийд 4-р багттаг дэлхийн тэргүүлэгч компани юм. Жон Дийр – ийн Чанар болон Үйлдвэрлэлийн Систем нь дэлхий нийтийн түгээмэл үйл ажиллагааны стандартыг хангадаг нь манай үйл ажиллагааны зарчим болон стратеги юм.

Жон дийрийн зорилго нь бүтээгдэхүүний онцгой чанар, цаг хугацаанд багтсан хүргэлт, сайжруулсан уян хатан байдал болон бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар хэрэглэгчийн хүсэл шаардлагийг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэх юм.

Хэрэглэгчид ч мөн Жон Дийрийн

-Ажлын бүтээмж

-Бат бөх чанар

-Шатахуун зарцуулалтын хэмнэлт

-Шинэчилж сайжруулсан технологи

-Загвар дизайн, тав тух зэргийг тооцож сонгодог юм.

Жон Дийри нь олон улсын ISO болон CE еврофийн стандартуудыг бүрэн хангасан бүтээгдэгхүүн ЧанарынСистемд манай бүтээгдэхүүний хөгжлийн нийт үе шатанд буюу загварын санаанаас эхлээд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх эцэст нь үйл ажиллагаанд ашиглах хүртэл бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулахад чиглэсэн Гүйцэтгэлийг Загварчилсан Бүтээгдэхүүн, Үйл Ажиллагааны ХязгаарболонХэрэглэгчийн ҮйлчилгээнийХүрээнний элементүүд багтсан байдаг. Энэ системийн үндэс суурь нь PDP, OFP and CSP – ийгтогтоон барьдаг Удирдлага; үр дүн нь Хэмжүүр; амжилттай ашиглалтыг хэмжих тоон тодорхойлолтод ордог хэмжүүрүүд юм. ЖД – ЧҮСнь хамгийн түрүүнд бидний хэрэглэгчдэд зориулан хийдэг зүйл шиг Хэрэглэгчид нөлөөлдөг, ажилтан төвд гь байх бөгөөд манай ажилтнуудын зорилго чиглэл бүхий хүчин чармайлт байхгүй бол бид энэхүү системд ажиллаж буй бүх хүний хамтын хүчин зүтгэлийн үр шимийг хүртдэг бизнесийн зорилгодоо хүрэх боломжгүй юм. /www.deere.com/