JOHN DEERE W80-серийн комбайн


Техникийн үзүүлэлт Technical Specifications w80
Техникийн үзүүүлэлт Feeding rate (kg/s) 4
Хадах өргөн Cutting width (m) 4.57
Хаягдлын хэмжээ Trash rate(%) 2%
Үрийн бункерийн хэмжээ Grain tank size(m3) 2.7m3
Хөдөлгүүрийн чадал Engine power (HP) 117HP
Хэмжээ Dimensions(m)/(L*W*H) 7.8*5*3.4