JOHN DEERE 9R-серийн тракторууд


Модел Нэгж 9420R 9470R
Хөдөлгүүр
Хөдөлгүүрийн загвар PowerTech 9.0 L Diesel engine
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал кВт/мх 309 кВт / 420 мх 346 кВт / 470 мх
Хүч сунгах голын чадал кВт/мх 250 кВт / 335 мх