FB Hydraulic


Чанар, судалгаа, дэвшилтэт технологи, уян хатан байдал, эргэх харилцааг гол болгож ажилладаг Итали улсын FB Hydraulic компанийг харилцагчаараа сонгон хамтран ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 2017 оноос дотоодын хэрэгцээний гидерийн шланк толгойг “Гацуурт” ХХК-ийнхаа засварын цехэд угсарч байна.