Eurochem


Алхам тутамдаа бүтээгдэхүүний чанараа сайжруулж бизнесс хөгжлийн загварчлалаараа дэлхийд тэргүүлж яваа бас нэгэн компани бол ОХУ-ын Eurochem компани юм. Ургамал хамгаалах бодис, бордоо үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч Eurochem компаниас дотоодын хэрэгцээт УХБ бордоогоо авдаг.