DongYang Engineering


БНСУ-ын DongYang Engineering компанитай хамтран ажиллаж инженерийн чиглэл тэр дундаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалт бүхий барилга, байгууламж олныг барьж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд хамгийн сүүлд хүнсний ногоо ангилах савлах цехийн барилгын ажлыг 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн.