DaRos


2017 оноос Итали улсын DaRos компаний хүнсний ногооны үрсэлгээ бэлдэх зориулалттай тоног төхөөрөмжөөр үрсэлгээгээ бэлдэн үйлдвэрлэлийн ажлаа хөнгөвчилж байна. DaRos компани нь энэ төрлийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч дэлхийн 20 компаний шилдэг 3 компаний нэг юм.