2019 он

Гацуурт нэрийн “Хан-Уул” дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулж эхлэв. Гацуурт нэрийн “Натур” ногооны худалдааны цэг үйл ажиллагаа явуулж эхлэв.