2018 он

ХАА-н гаралтай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүнд ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шинжилгээ, малын халдварт болон халдварт бус өвчнийг оношлох, судалгаа, шинжилгээ хийх зорилгоор МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВРИЙН ЛАБОРАТОРИЙГ байгуулав.