2016 он

ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний чанар хяналт, тарилангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах, сайжруулах, тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зорилготойгоор ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ үүсгэн байгуулагдав.