2015 он

Швед улсын Perten Instruments компанийн хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон ҮРИЙН ЧАНАР ХОРИО ЦЭЭРИЙН ЛАБОРАТОРИЙГ ашиглалтанд оруулав.