2015 он

“Гацуурт” ХХК-ийн сүлжээ нэрийн дэлгүүрүүд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.