2011 он

Монголд анх удаа Франц улсаас махны чиглэлийн лимузин, мах-сүүний чиглэлийн монтбелиард, махны чиглэлийн ангус, сүүний чиглэлийн холштейн үүлдрийн үхрийг онгоцоор авчрав.