2010 он

Улаанбаатар хот. “Гацуурт Хүнс” ХХК-ийг байгуулсан.