2008 он

Олон улсын таван одны зэрэглэлтэй “Тэрэлж” зочид буудал ашиглалтанд орсон.