1999 он

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын нутагт Доргонт хэмээх газарт иргэн н.Лхагвадоржоос 2000 га анхны тариалангийн газар авсан.