Төмс


Nandina

Дунд зэргийн таарсан хэмжээтэй, бөөрөнхийдүү, жигдхэн 6-8см хэмжээтэй, хальс сайн, нүд багатай, шар өнгөтэй.

Red Sonia

Бөөрөнхийдүү хэлбэртэй, шаргал өнгөтэй, шаргал өнгөтэй, улаан хальстай, үзэмж сайтай, хадгалалт сайн даадаг.

Queen Anne

Үзэмж сайтай, зуувандуу хэлбэртэй Бүх хэлбэрээр хэрэглэж болно.