ТМТД, ВСК


  Зориулалт

 • Хүнсний ногоо, үр тариа, жимс жимсгэнэ, тосны ургамлын үрийг өвчиний эсрэг ариутгана.

 • Үйлчлэх бодис

 • Тирам, 400гр/л

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • Канистра 10л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 3-12л

 • Ажлын уусмал

 • Төмс20л\тн бусад 8-10л\т