Та Гацуурт компанид ажилласнаар

Та Гацуурт компанид ажилласнаар
  • Салбартаа тэргүүлэгч,  нэр хүнд бүхий компанийн ажилтан болж, мэргэжлийн мэдлэг, туршлагыг хуримтлуулах боломж
  • Ая тухтай ажлын орчин, цэвэр, тухтай оффис, хөдөлмөрч  хамт олонтой мөр зэрэгцэн ажиллах боломж
  • Сургалтын үр дүнтэй тусгай хөтөлбөр санал болгож, суралцах боломж
  • Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн үнэ төлбөргүй үзлэг, оношилгоо, эмчилгээний боломж
  • Өргөн цар хүрээтэй компанид өсөн дэвших, хөрвөн ажиллах, албан тушаал ахих боломж