Спорт урлагийн наадам

2019.07.10 Олон нийтийн арга хэмжээ Read count: 2593

2003 оноос эхлэн “Гацуурт” ХХК-ийн салбар компани, салбар нэгжүүдийн дунд уламжлал болгон Спорт, урлагийн наадам өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгуулагдаж ирсэн. Энэхүү наадамд “Гацуурт” ХХК болон “Монгол ТВ” ХХК, “Тэрэлж сүйх” ХХК, “Брикланд” ХХК, “Гацуурт Хүнс” ХХК, “ГБНБ” ХХК гэх мэт 20 гаруй салбар компанийн ажилтнууд идэвхтэй оролцон хурд хүч, авьяас чадвараа сорьдог.