Нээлттэй ажлын байр

Ахлах нягтлан бодогч
Ахлах нягтлан бодогч

Хүний нөөцийн менежер /сургалт, бүрдүүлэлт хариуцсан/
Хүний нөөцийн менежер /сургалт, бүрдүүлэлт хариуцсан/

Үйлчлэгч /төв, макс тавор /
Үйлчлэгч /төв, макс тавор /

Нярав /автын сэлбэг хариуцсан/
Нярав /автын сэлбэг хариуцсан/

Нягтлан бодогч /автын сэлбэг/
Нягтлан бодогч /автын сэлбэг/

Нягтлан бодогч /шатахуун, тос масло/
Нягтлан бодогч /шатахуун, тос масло/

Нягтлан бодогч /ХАА сэлбэг, УХБ /
Нягтлан бодогч /ХАА сэлбэг, УХБ /

Нягтлан бодогч  /үндсэн хөрөнгө /
Нягтлан бодогч /үндсэн хөрөнгө /

Туслах ажилтан /төмс хүнсний ногооны ангилах савлах үйлдвэр/
Туслах ажилтан /төмс хүнсний ногооны ангилах савлах үйлдвэр/

Цехийн үйлчлэгч
Цехийн үйлчлэгч