Борей, СК


  Зориулалт

 • Үр тариа, тосны ургамал,хүнсний ногоо, бэлчээр, жимс жимсгэний талбайд гарсан хортон шавьжны эсрэг цацна.

 • Үйлчилэх бодис

 • Имидаклоприд, 150гр/л+лямбда-цигало-трин,50гр/л

 • Савалгаа ,хэмжих нэгж

 • флакон 1л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.08-0.1л/га

 • Ажлын уусмал

 • Үр ариутгахад 100-200л/га, тарималд гарсан хортоны эсрэг цацахад 200-400л/га