Micromax


Үйлчлэл

Микро элементүүд нь ургамлын ургалт болон урагцын хэмжээнд чухал. Хэдий тийм боловч хөрсний төрөл, хөрсний pH, чийгшилтээс хамаарч ургамал микро элементийн дутагдалд орох боломжтой. Мико элементийн дутагдал нь ургамлын фотосинтец болон амино хүчлийн синтэцтэй холбоотой metabolic системийг гэмтээдэг. Micromax нь ургамалд шаадлагатай микро элементүүдийг навч болон үндсээр нь дамжуулан өгнө.

АНХААРУУЛГА

Mcromax -г хүйтэн сэрүүн нөхцөлд 5-400C-т хадгалахад хамгийн тохиромжтой. Mcromax аюул багатай, шатамтгай бус бордоо юм. Бордоог хэрэглэх үед бээлий, маск болон нүдний шилийг заавал хэрэглэнэ. Удаан хугацаагаар хадгалахад бордооны үйлчилгээ чанарт өөрчлөлт орсон байдаг ч сэгсэрхэд хэвийн болно. Баглаа боодол- Өндөр нягтралтай полиэтилен савалгаан 0.25л, 0.5 л, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л хэмжээтэйгээр савлагдсан байгаа. Мөн 200л болон 1000л-ын савлагаатай.