2008

2019.07.01 Түүхэн замнал, Манлайлал Read count: 18

БНСУ-ын “Dong Yang Engineering” компанийн бүрэн автомат 2000 тн-ын 10 өрөө бүхий хүнсний ногоо хадгалах агуулахууд ашиглалтанд оруулсан нь эрүүл чанартай хүнсний ногоо хэрэглэх эхлэл тавигдсан.