2008

2019.07.02 Түүхэн замнал, Манлайлал Read count: 16

Монголын анхны таван одтой Тэрэлж зочид буудлыг ашиглалтанд оруулж, олон улсын чанарын шаардлага хангасан үйлчилгээг нэвтрүүлж, Монголын аялал жуулчлалын салбарт томоохон дэвшил гаргав.