2003

2019.07.02 Түүхэн замнал, Манлайлал Read count: 16

Канадын Westeel брэндийн үр тариа хадгалах хэвтээ болон босоо агуулахуудыг Монголд анх удаа ашиглалтанд оруулсан.