JOHN DEERE W210-серийн комбайн


Техникийн үзүүлэлт Technical Specifications w210
Техникийн үзүүүлэлт Feeding rate (kg/s) 7
Хадах өргөн Cutting width (m) 5.34
Хаягдлын хэмжээ Trash rate(%) 2%
Үрийн бункерийн хэмжээ Grain tank size(m3) 4.6m3
Хөдөлгүүрийн чадал Engine power (HP) 158HP
Хэмжээ Dimensions(m)/(L*W*H) 9*7*3.8