2018

2019.08.19 Бид анхдагч Read count: 148

Дэлхийн томоохон биотехнологийн байгууллага болох Франц улсын  IMV Technology компанийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон Малын үржил селекцийн төвийг 2018 онд ашиглалтанд оруулав.