2014

Хөдөө аж ахуйн техник, сэлбэгийн худалдаа, засвар үйлчилгээний төвийг ашиглалтанд орууллаа.
Нийт талбай 4200 м2.