2010

Сэлэнгэ аймаг, Зүүнхараа сум. Хүдэр тээвэрлэх кампыг ашиглалтанд оруулав.