1998 он

“Гацуурт" ХХК-ийн 100%-ийн хувьцаа эзэмшигч болж бие даан үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэв.