"100 АЖИЛ" НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ӨДӨРЛӨГТ УРЬЖ БАЙНА

2018.08.16 Мэдээ Read count: 1917

Гацуурт" ХХК нь "100 АЖИЛ" ажлын байрны өдөрлөгт урьж байна.

Та манай ажлын байрны өдөрлөгт ирсэнээр дараах нээлттэй 100 ажлын байранд ажлын ярилцлаганд шууд орж, ажиллах боломжтой.