Өсвөрийн даамны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг ивээн тэтгэлээ

Өсвөрийн даамны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 2008 оноос эхлэн одоог хүртэл жил бүр ивээн тэтгэж байна. 2016 оны Өсвөрийн даамны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг “Гацуурт” ХХК-ийн спорт зааланд зохион байгуулсан. Энэ нь монголын залуу үеийн даамчдын оюуны хөгжилд оруулж буй чухал хөрөнгө оруулалт юм.