Үхрийн мах

 • ҮХРИЙН МАХ ЦУЛ
  Үхрийн цул мах /Хавирганы
  Үхрийн цул мах/ Сээр, нурууны
  Үхрийн цул мах / Хааны
  Үхрийн цул мах / Гуяны
  Үхрийн цул мах / Богтосны
  Үхрийн цул мах / Цоройны
  Үхрийн цул мах / Өвчүүний
  Үхрийн цул мах / Хүзүүний
 • ҮХРИЙН ДАЙВАР
  Үхрийн элэг / Дангаараа
  Үхрийн гүзээ /Цэвэрлэсэн
  Үхрийн толгойн татсан мах
  Шийр хуйхалсан /Том
  Шийр хуйхалсан /Жижиг
  Үхрийн гэдэс- Иж бүрдэл
  Үхрийн гэдсэн таташ
  Үхрийн мах-гургалдай
  Үхрийн булууны яс
  Үхрийн яс /тойгны /
 • ҮХРИЙН МАХ ЯСТАЙ
  Үхрийн ястай мах / Өвчүүний
  Үхрийн ястай мах / Хавирганы
  Үхрийн ястай мах / Сээр, нурууны
  Үхрийн ястай мах / Богтосны 
 • ХАГАС БОЛОВСРУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
  Гуляшны мах   /үхэр
  Үхрийн татсан мах  /машиндсан
  Үхрийн татсах мах  /гараар