Эрчимжсэн мал аж ахуйн хүчин чадал

Өндөр ашиг шимтэй малыг бэлчээрт гартал 210 хоног байнгын тэжээлт орчинд өсгөн үржүүлж байна. Үүний тулд дараах байгууламжуудыг ашиглалтанд оруулсан • 200 гаруй хашаа саравч • 5 км мал усалгааны бетонон шуудуу Нийт 323 га талбайд даршны ургамал тариалж • 5000 үхэр зогсох зогсоол бүхий хашаа • 10000 тонн даршны сав • 5000 тонн хивэг, тэжээл хадгалах сав • Өндөр ашиг шимтэй донор үнээний төл хүлээн авах зориулалттай 40 х 60 м 2 хэмжээтэй малын байр Энэхүү малын байр нь дотроо 120 метр тэжээлийн онгоц, тэжээл идэх технологийн хашаа, эх болон малыг тусгаарлах, хамт тухтай байх хашаагаар тоноглогдсон, дээврээс нар тусах зориулалтын цонхтой, автомат гэрэлтүүлэгт холбогдсон, 120 м өвөл хөлддөггүй халдаг кабельтай, усны шугамыг дотор оруулж хашаа тус бүрийг халдаг услуураар тоноглож, трактороор малд тэжээл, хэвтрийн сүрэл тавих, бохирдсон хэвтрийг гаргахад зориулсан замтай, гадаа нарлах талбайг иж бүрэн шийдсэн. Малын тэжээл бэлтгэх
Дарш бэлтгэх, таримал хадлан бий болгох аргыг нэвтрүүлсний үр дүнд тэжээлийн чанарыг стандарт шаардлагын түвшинд хүргэж чадсан. 7500 тонн дарш хурааж авч байна. Мөн 4700 га талбайгаас 13772 ш рулон хадлан тэжээл бэлтгэж байна.
Мал маллагааны арга технологи
Ургамлын бүрхэвч хомс, бэлчээрийн даац хэтэрсэн энэ цаг үед эрчимжсэн аргаар хагас суурин мал аж ахуй руу шилжихэд бэлчээрийн талбайг хашаажуулах, өндөр ашиг шимтэй малаа үржүүлэх, хашаажуулсан бэлчээрт олон настай таримал өвсийг тариалах ажлыг 2008 оноос эхэлүүлсэн.