Экскудо,ВДГ

  Зориулалт

 • Эрдэнэшиш , лооль, төмсний талбайн хог ургамлын эсрэг цацна.

 • Үйлчлэх бодис

 • Римсульфрон, 500г/кг

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • флакон 0.1кг

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.02-0.025л/га

 • Ажлын уусмал

 • 200-300л/га