Хүнсний үйлдвэрлэл

2017.09.06 Бизнесийн салбарууд Read count: 295

МОНГОЛ ХҮНД, ЭРҮҮЛ ХҮНС уриатай
“ГАЦУУРТ” ХХК нь 2005 оноос төмс,
хүнсний ногоо, 2006 оноос мах,
дайвар бүтээгдэхүүн, 2016, 2017 оноос гурил,
зөгийн бал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл
ажиллагаагаа явуулж байна. Өдгөө бид гарал
үүсэл нь тодорхой, эрүүл, аюулгүй хүнсний
бүтээгдэхүүнээр ард түмнийхээ хэрэгцээг
хангах зорилготой ажилладаг.

Байгуулагдсан он

Монгол хүнд эрүүл хүнс

Төмс хүнсний ногоо
2005 OH
Мах, дайвар бүтээгдэхүүн
2006 OH
Гурил, зөгийн бал
2016, 2017 OH