Хүний нөөц

2017.10.22 Хүний нөөц Read count: 289

“Гацуурт” ХХК-ийн хүний нөөцийн менежментийн бодлого нь байгууллагын өмнө тавигдсан зорилгыг бүтээн цогцлооход ажилтан бүрийн оролцоог дэмжих, найрсаг хамт олныг бүрдүүлэн хамтдаа хөгжихөд чиглэдэг. Манай хамт олон “Монголын хараагүйчүүдийн холбоо”, Манай гэр бүл нийгэмлэг, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, Монголын СОС хүүхдийн хотхон, Ахмадын асрамж, хөгжлийн үндэсний төв, Монголын өрх тэргүүлсэн эмэгтэйчүүдийн “Заюу тайж” нийгэмлэг, 6-н дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд, Манай гэр ТББ гэх мэт байгууллагуудад өөрийн нэрийн бүтээгдэхүүнээр жил бүр хандив өргөдөг уламжлалтай. Уг ажлынхаа хүрээнд 2016 оны байдлаар 100 орчим сая төгрөгний хандив тусламжийг үзүүлсэн байна.

Ажил Мэргэжлээр

АЖИЛТНУУДЫН ТОО
783
АЖИЛЛАГСДЫН ДУНДАЖ НАС
38
УДИРДЛАГА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ЗАХИРГАА
53
САНХҮҮ, БҮРТГЭЛ
89
МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТ
56