Хонины мах


  1. Цул мах
  2. Ястай мах
  3. Сүүл
  4. Хуйхалсан толгой
  5. Дотор гэдэс