Өвөг дээдэс маань бидний төлөө хөдөлмөрлөсөн.

Өдгөө бид үр хойчийнхоо төлөө хөдөлмөрлөх ёстой.

Бизнессийн хамтрагчид

Албан ёсны диллер компанууд
Бизнессийн хамтрагчид